Cách kích hoạt chế độ tối trong Firefox | Công nghệ

Để thay đổi chủ đề tối cho Firefox của bạn, hãy nhấp vào menu > Add-ons trong trình duyệt, sau đó nhấp vào Themes ở phía bên trái của trang tiện ích bổ sung. Bạn sẽ thấy ba chủ đề được cài đặt sẵn ở đây, gồm có Default, Dark và Light.

Default là chủ đề ánh sáng tiêu chuẩn dựa trên thiết lập chủ đề Windows của bạn. Ví dụ: Nếu bạn bật thanh tiêu đề màu trên Windows 10, Firefox sẽ sử dụng thanh tiêu đề màu với chủ đề mặc định.
Cách kích hoạt chế độ tối trong Firefox - ảnh 1

Các lựa chọn thay đổi chủ đề màu Firefox xuất hiện trong phần quản lý add-ons của trình duyệt

Dark là chế độ tối của Firefox. Mọi thứ trong Firefox, bao gồm thanh tiêu đề, thanh công cụ và menu sẽ được chuyển sang màu đen hoặc xám dựa vào chủ đề tối.

Chủ đề Light sử dụng màu xám nhạt hơn. Khi bật chủ đề này, Firefox sẽ áp dụng màu xám nhạt vào thanh tiêu đề và các thành phần khác, ngay cả khi bạn đã bật thanh tiêu đề màu trong Windows.

Để bật chủ đề màu tối hoặc bất kỳ chủ đề nào khác, hãy nhấp vào nút “Enable” ở bên phải của chủ đề đó. Chủ đề của Firefox sẽ ngay lập tức thay đổi.
Cách kích hoạt chế độ tối trong Firefox - ảnh 2

Có ba lựa chọn theo mặc định, nhưng bạn có thể tải về thêm các chủ đề khác

Bạn có thể cài đặt thêm các chủ đề từ phần Themes trên trang web Mozilla Add-ons.

Nếu bạn đã bật Firefox Sync, chủ đề đã chọn của bạn sẽ được đồng bộ hóa với bất kỳ máy tính nào khác mà bạn đã đăng nhập vào Firefox. Để xem cài đặt Firefox Sync, hãy nhấp vào menu > Options > Firefox Account.Rate this post

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *