Google Chrome 86 chống tấn công bộ nhớ cache | Công nghệ

Google Chrome 86 cung cấp cho người dùng cơ chế phân vùng bộ nhớ cache mới để bảo vệ quyền riêng tư. Google đã thử nghiệm tính năng phân vùng bộ nhớ cache kể từ khi ra mắt Chrome 77 và triển khai rộng rãi trong phiên bản này.

Việc phân vùng bộ nhớ cache là ngăn các tài liệu từ một nguồn dữ liệu có khả năng biết được liệu tài nguyên cho một nguồn khác có được lưu vào bộ đệm hay không. Điều này đạt được bằng cách tách bộ đệm HTTP hoặc bộ đệm chia sẻ. Việc tách bộ nhớ cache HTTP cho mỗi cấu hình, cho phép Chrome ngăn chặn các cuộc tấn công từ kênh phụ. Các cuộc tấn công kênh phụ xảy ra khi một trang web phát hiện tài nguyên trong bộ nhớ cache của trang web khác, và các cuộc tấn công này làm quyền riêng tư của người dùng Chrome có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Cụ thể kẻ tấn công có thể truy cập vào bộ nhớ cache của trình duyệt, sau đó có thể theo dõi các hoạt động duyệt web của người dùng. Các cuộc tấn công vào bộ nhớ cache cũng có thể dẫn đến một cuộc tấn công tìm kiếm trên nhiều trang web. Trong các cuộc tấn công như vậy, tin tặc có thể khai thác các trang web phổ biến nhất định sau đó tải một hình ảnh cụ thể khi kết quả tìm kiếm trống. Bằng cách này, sẽ có thể phát hiện xem một chuỗi tùy ý có trong kết quả tìm kiếm của người dùng hay không.

Bằng cách hạn chế sử dụng bộ nhớ cache, Google hy vọng sẽ giảm bớt tài nguyên từ bộ nhớ cache. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy tỷ lệ truy cập bộ nhớ cache giảm khoảng 4%.Rate this post

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *